Trung tâm An Việt

An Việt
An Việt

Trung tâm An Việt ra đời trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ cho người Công Giáo Việt Nam đang tham gia sinh hoạt tại nhà thờ thánh Inhaxio Kojimachi. Kế đến, trung tâm cũng hy vọng có những hoạt động giúp cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật.

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tokyo đã được thành lập từ những năm 80 dưới sự dẫn dắt của cha Phê-rô Maria Nguyễn Hữu Hiến cho đến nay. Từ năm 2017, kể từ khi cha Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ được sai đến với cộng đoàn, cộng đoàn có các thánh lễ tiếng Việt vào các Chúa Nhật hàng tuần, các thánh lễ cưới, các lớp giáo lý dự tòng, hôn nhân…Nhóm giới trẻ Kanto được thành lập từ năm 2014 cũng phát triển mạnh mẽ trong thời gian này với con số gần 120 bạn thuộc ban điều hành.

Kể từ khi dịch Corona xuất hiện, cộng đoàn đã phát động chương trình Chén Gạo Tình Thương để gửi thực phẩm đến những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cha Nhã SJ cũng cộng tác với nhiều nhóm khác mở chương trình Tư Vấn Trực Tuyến cho các bạn Thực Tập Sinh Việt Nam tại Nhật.

Trong tương lai, với sự ra đời của trung tâm An Việt, hy vọng cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tokyo đang sinh hoạt tại nhà thờ thánh Inhaxio Kojimachi này không chỉ tăng trưởng về số lượng mà còn có thể góp phần đồng hành với tất cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật. Những chương trình đang được dự tính của trung tâm An Việt bao gồm lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam sinh ra ở Nhật, các lớp giáo lý cho các trẻ em Việt Nam, tạo nhiều sự kiện giao lưu văn hoá giữa người Việt và các cộng đồng khác, giúp tư vấn và giải quyết các vấn đề xã hội….

Trung tâm An Việt sẽ được cha Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ điều hành với sự trợ giúp của cha Phê-rô Maria Nguyễn Hữu Hiến cũng như các linh mục, tu sĩ khác. Thánh bảo trợ của trung tâm An Việt là thánh Giuse mừng kính ngày 19/3 hàng năm. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho nỗ lực của chúng con!