Thông tin phụng vụ

Tại nhà thờ thánh Inhaxiô

Địa chỉ

Lịch Lễ sắp tới

******Giờ lễNhà thờ
hiện không có lịch

Giờ giải tội

Lịch giải tội

TừĐếnChaNhà thờ
hiện không có lịch

Đăng ký

Đăng ký rửa tội, học giáo lý hôn nhân và dự tòng.